PWM Banten - Persyarikatan Muhammadiyah

 PWM Banten
.: Home >

Homepage

Beranda

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat Datang Di Website
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten
 
Website ini dibuat sebagai media dakwah Muhammadiyah Banten kepada semua orang. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berasaskan Islam, bersumber pada Al Qur'an dan As-Sunnah, dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Gerakan Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan ini sudah memasuki usia satu abad. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Semoga website ini memberikan manfaat, bagi warga Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Kepada Yang berkepentingan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten agar menghubungi :
Gedung Dakwah Muhammadiyah Banten
Jl. Ki Ajurum Komp. Depag No. 002. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. 0254-221179, 8241549
Kepala Kantor : 087772153064/Abdul Aziz, S.Pd.I
Staf Administrasi : 087772403428/Helmas Septiyo Hadi, S.Kom

email : pwm_banten@yahoo.co.id
            

Demikian. Terima Kasih


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website